Bokashiströ 1 kg

149 kr

Bokashiströ är vetekli ympat med Effektiva Mikroorganismer (EM®). Ströt används för fermentering av matrester, som jordförbättring i trädgården, revitalisering av äldre buskar & träd samt vid nyplantering. Detta strö är det certifierade bokashiströt från EMRO. Det strö som forskningsrapporter runt om i världen bygger på.