Odlingsplugg

79 kr

Slipp släpa tunga jordsäckar när du ska så. Odlingspluggar till förodling som passar i pluggbrätte med produktnr 5776 och för hydroponisk odling. Av komposterbar kokosfiber och torv samt lite näring. Tillsätt eget frö. 

Finns i förpackning om 14 eller 42 st

Varudeklaration: kokosfiber, torv, mineralgödsel.
Till produkten har 1 kg/m3 av EG-GÖDSELMEDEL NPK 15-4,5-16,5 tillsatts.
Vattenhalt: 10 %
Organiskt innehåll: 96 %
pH: 5,8
Ledningsförmåga: 0,8 – 1,1 ms/cm
Vattenlösligt kväve (N): 0,027 vikt%
Löslig fosfor (P): 0,003 vikt%
Löslig kalium (K): 0,009 vikt%
Bulkdensitet: 117 kg/m3
Vikt (torr plugg): 5 g
Volym (torr plugg): 0,038 dm3
Förvaringsanvisning: förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur