FRODAS ekologisk växtnäring

99 kr

Frodas är ett torrt och luktfritt pulver. Det är lätt att använda, inne som ute. Det består till 100% insektsfrass, en blandning av skal och spillning från insekter.

Insektsfrass gynnar jordens mikrobiologiska aktivitet och ger nytt liv till dina växter. Dess naturliga innehåll av kitin stärker växtens motståndskraft och tillväxt. 

KRAV. Frodas är godkänd för ekologisk odling.

Insektsfrass - från natur till natur

Frodas är en del av kretsloppet i Tebritos insektsproduktion i Orsa. Genom att använda sidoströmmar från svenskt lantbruk, odlar vi mjölmask som en högkvalitativ proteinkälla. Samtidigt ta vi vara på insektsfrasset, känt som utmärkt växtgödning och biostimulant.

Insekter spelar en viktig roll för naturens flöden av näringsämnen som kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Insekternas frass innehåller kitin, ett värdefullt ämne som finns i insekternas skal. Kitin har flera bevisade fördelar. Kitin ökar både plantans tillväxt och stärker växtens naturliga försvar.

Frodas är en viktig hörnsten i Tebritos cirkulära modell, där allt kommer till användning

Upptäck Frodas du med!