Gröngödselmix, Blodklöver, bovete, esparsett

39 kr

Blodklöver, Bovete och Esparsett - Är en perfekt kombination av gröngödselväxter vilka tillsammans är värdefulla för jordens omsättning av näringsämnen och mikroliv.

Blodklövern är kvävefixerande och därmed tar upp kväve från luften och drar ner i jorden som i sin tur kan tas upp av kommande växter som sås på platsen.

Bovete är snabbväxande och marktäckande vilket gör att ovälkommet ogräs inte får plats att växa.

Esparsett, liksom blodklövern är esparsett kvävefixerande men är även mycket uppskattad av bin och fjärilar. 

Så fröna glest direkt på friland och täck dem med ett tunt lager jord. Håll sådden fuktig tills fröna har grott.